Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden door Tieman Trading BV. Eventuele onvolledige en/of incorrecte informatie kan echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Tieman Trading BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, of voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website verzonden is via internet. Ook is Tieman Trading BV niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruiken van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Intellectuele Eigendomsrechten

Teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, folders, merken, logo’s en (handels)namen op deze website en de lay-out en vormgeving van deze website, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de website, en worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en/of ander intellectueel eigendomsrecht.

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. Het openbaar maken of verveelvoudigen van (delen van) de inhoud van de website, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tieman Trading BV niet toegestaan.

Nieuws

vakantiesluiting zomer 2019

Tieman Trading BV is gesloten in week 31 en 32, van 29 Juli t/m 9 Augustus. Lees meer
 

   * slechts ter indicatie,

       wijzigingen voorbehouden